1966 GANEFO

Host City Phnom Penh
Country CAM
Held 25 November – 6 December 1966
Competitors 68
Countries 6

Events

Event Gender Held Status Competitors Countries
100 m Men Medal 3 2
200 m Men Medal 3 2
400 m Men Medal 3 3
800 m Men Medal 3 3
1,500 m Men Medal 3 2
5,000 m Men Medal 3 2
10,000 m Men Medal 3 2
Marathon Men Medal 3 2
110 m Hurdles Men Medal 3 2
400 m Hurdles Men Medal 3 2
4 x 100 m Relay Men Medal 0 3
4 x 400 m Relay Men Medal 0 3
High Jump Men Medal 3 3
Pole Vault Men Medal 3 2
Long Jump Men Medal 3 3
Triple Jump Men Medal 3 2
Shot Put Men Medal 3 3
Discus Throw Men Medal 3 3
Hammer Throw Men Medal 3 3
Javelin Throw Men Medal 3 3
100 m Women Medal 3 3
200 m Women Medal 3 2
400 m Women Medal 3 2
800 m Women Medal 3 3
80 m Hurdles Women Medal 3 2
4 x 100 m Relay Women Medal 0 3
High Jump Women Medal 3 2
Long Jump Women Medal 3 2
Shot Put Women Medal 3 2
Discus Throw Women Medal 3 2
Javelin Throw Women Medal 3 2
Pentathlon Women Medal 3 2

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 China CHN 19 8 6 33
2 North Korea PRK 10 12 10 32
3 Cambodia CAM 1 8 13 22
4 South Vietnam VNM 1 0 1 2
5 Syria SYR 1 0 0 1
6 Iraq IRQ 0 4 2 6

Medal winners

Event 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze
100 m, Men Chen Jiaquan CHN Proch Bunthol CAM Yu Paoan CHN
200 m, Men Chen Jiaquan CHN Khudhir Zalata IRQ Chen Hungen CHN
400 m, Men Ying Shuiken CHN Pak Jun-Sik PRK Savin Chem CAM
800 m, Men Han Yongnian CHN Joo Hoon-Hi PRK Nhea Khay CAM
1,500 m, Men Kang Hyong-Man PRK Han Yongnian CHN Joo Hoon-Hi PRK
5,000 m, Men Kang Hyong-Man PRK Kong Son CAM Jang Joon-Kil PRK
10,000 m, Men Jo Chung-Seung PRK Chun Man-Hyung PRK Suos Chhin CAM
Marathon, Men Kim Chang-Son PRK Ryu Man-Hyong PRK Koeuk CAM
110 m Hurdles, Men Cui Lin CHN Pech Lev CAM Sao Mean CAM
400 m Hurdles, Men Trần Hữu Chí VNM Kong Saran CAM Savin Chem CAM
4 x 100 m Relay, Men China CHN Cambodia CAM Iraq IRQ
4 x 400 m Relay, Men China CHN North Korea PRK South Vietnam VNM
High Jump, Men Ni Zhiqin CHN Kamal IRQ Ri Kyung-Chil PRK
Pole Vault, Men Jong Yong-Gil PRK Kim Chun-Kwang PRK Hu Zurong CHN
Long Jump, Men Huang Zhiwu CHN Proch Bunthol CAM Cha Won-Sil PRK
Triple Jump, Men Gu Keyan CHN Tian Zhaozhong CHN Cha Won-Sil PRK
Shot Put, Men Kim Gyong-Il PRK Ali Haddad IRQ Mao Yon CAM
Discus Throw, Men Wang Chunjuan CHN Ri Yeung-Il PRK Nhem Yeav CAM
Hammer Throw, Men Merouane Bitar SYR Saleh Jaki IRQ Em Thuon CAM
Javelin Throw, Men Jong Yong-Gil PRK Kim San Chai CAM Samak IRQ
100 m, Women He Zufen CHN Ri Soon-Ja PRK Meas Kheng CAM
200 m, Women Sin Kim-Dam PRK He Zufen CHN Ri Soon-Ja PRK
400 m, Women Sin Kim-Dam PRK Meas Kheng CAM Ri Bok-Sil PRK
800 m, Women Sin Kim-Dam PRK Sun Yuandung CHN Kim Kun CAM
80 m Hurdles, Women Li Shunu CHN Son Sung-Sook PRK Zheng Fengrong CHN
4 x 100 m Relay, Women China CHN North Korea PRK Cambodia CAM
High Jump, Women Zheng Fengrong CHN Oh Sung-Hwan PRK Xuan Xiaomei CHN
Long Jump, Women Xiao Jieping CHN Kang Yueli CHN Son Sung-Sook PRK
Shot Put, Women Chong Xiuyun CHN Yuan Chiuxiang CHN Ri Soo-Hak PRK
Discus Throw, Women Liu Decui CHN Ri Ko-Choon PRK Chong Xiuyun CHN
Javelin Throw, Women Eang Sin CAM Dong He CHN Nol Kan CAM
Pentathlon, Women Zheng Fengrong CHN Xuan Xiaomei CHN Oh Sung-Hwan PRK